Chuỗi ưu linh nâu,tạo sinh khí,bổ trợ sức khỏe S990-1983

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay Thạch anh ưu linh nâu (tại Việt Nam). + Kích thước: bi vừa, 20 bi. + Khối lượng: 23.9g + Ý nghĩa: bổ trợ tốt cho sức khỏe, giúp tinh thần minh mẫn, tăng khả năng sáng tạo, mang lại may mắn, cơ hội tốt… + Cách

Chuỗi hồng ưu linh,tạo sinh khí,bổ trợ sức khỏe S2058-2109

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh hồng ưu linh, vân hồng đậm (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 16 bi + Khối lượng: 50.2g + Ý nghĩa: may mắn về tình duyên, cải thiện các mối quan hệ, thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, giúp tinh thần tập

Chuỗi ưu linh xanh,tạo sinh khí,bổ trợ sức khỏe s2060-4780

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay thạch anh ưu linh xanh đậm (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 14 bi. + Khối lượng: 70.3g + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, giúp tinh thần tập trung cao, bổ trợ tốt về sức khỏe… + Cách sử dụng:

Phong Thủy Gia Đình – Phong Thủy Nhà Ở – Phong Thủy Học